Diş Modelliği İçin Aranan Özellikler Nelerdir?

Diş modelliği; çeşitli sağlık kuruluşlarının ürün tanıtımı ya da sağlığa dikkat çekmek için kullandığı önemli alanlardandır. Diş modelliği için kullanılacak modellerin verilmek istenen mesaj ve istenilen amaç doğrultusunda uygun hareket etmesi beklenir. İstenilen bu amaçlara uygun olarak kullanılacak diş modellerinde gerekli özellikler ve şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ürün tanıtımının ya da kamu spotlarınının yapıldığı, bunlara bağlı kuruluşların koyduğu kriterlere göre belirlenir. Bunun içinde bu işle ilgili gerekli ajans ve kuruluşlar elemeler seçimler yapar. Bu doğrultuda ajanslar ve gerekli kuruluşlar başvurular alır.

Başvuruların gerçekleşmesi için diş modellerinde  gerekli özellikler ve şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar; ağız ve diş sağlığı, dişte görsel güzellik, ağız diş ve çene yapısı uyumu gibi özelliklerdir. Bunların sağlanması koşuluyla modellik yapacak kişinin başvuru işlemini gerçekleştirmesi için önü açılmış olur. Bunun yanında hangi amaç doğrultusunda hizmet verilecekse modelin bu işe uyumu aranır. Reklam sektöründeki diş modelliği algısı ile sağlık ve ağız bakımı gibi sağlık temalı alanlarda yapılan çalışmalar farklıdır.

Reklam sektörlerinde kullanılacak diş modellerinde görsellik daha çok ön plandayken sağlık temalı alanlarda verilmek istenen mesaj ön planda tutulur. Bu yüzden reklam sektörlerinde diş modelliği yapacak bireylerin görsel uyumluluk bağlamında daha çok artı özellik taşıması istenir. Beklentiyi karşılaması açısından da başvuru yapan bireyler çeşitli ön eleme ve denemelerden geçirilirler. Aynı zamanda reklam sektöründe çalışacak diş modellerinin çeşitli aksesuar ya da materyallerle da uyum sağlaması beklenir. Çünkü bu tarz çalışmalarda algıyı artırmak için birçok görsel nesne kullanılır. Bu bağlamda da modelin çekim esnasında nesnelerle uyumu göz önünde bulundurulur. Bunların dışında modelin sadece ağız ve diş görseli değil aynı zamanda dudak ve dudak çevresi görseli de önemlidir. Buralardan kaynaklanacak herhangi bir kusur ya da pürüz tanıtımın olumsuz sonuçlar doğurmasına istenilen verimin elde edilmemesine sebep olabilir. Bunun için bu işle ilgili başvuru alan ajans ya da kuruluşlar dikkatli ve özverili bir çalışma sergilemek zorundadırlar. Tüm bu çalışmaların sonucunda özenli bir denetim süreci ve araştırması geçiren adayların bu alanda başarılı olmaları kaçınılmazdır.